2012.NSVT-B.1-I.2.1-31 Contactor Bộ khởi động động cơ trung thế nghiền xi 1N1 M042 Homa – Germany NFG5003, 3000V, 2000A, 3p,
Coil 220V, 5HZ
2012.NSVT-B.1-I.2.1-32 Contactor Bộ khởi động điện trở nước đập phụ gia Homa – Germany NFG 320 vo.l. 1000V, 475A, 2P
Coil 220V; 50Hz
2012.NSVT-B.1-I.2.1-33 Contactor Bộ khởi động điện trở nước quạt nghiền liệu Homa – Germany NFG 500 vo.l. 1500V, 900A, 2P
Coil 220V; 50Hz
2012.NSVT-B.1-I.2.1-34 Contactor Bộ khởi động điện trở nước nghiền liệu Homa – Germany NFG 5002 vo.l. 1000V, 1600A, 2P
Coil 220V; 50Hz

Vo Thi Phuong Nga (Liza.Ms)

[Cellphone] +84 909 119 181/ +84 909 04 13 11

[Email] nga@lamgiaphu.com

[Yahoo] ngavo2010                      [Skype] nga.lgp

LGP® Trading Co., Ltd

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance)

[Add]  77 Road No.5, Ward 3, Go Vap District, HCMC, Viet Nam.

[Tel]  +84 8 3588 0828                           [Fax]  +84 8 3588 0829

[Webside] http://lamgiaphu.com/         [Email] info@lamgiaphu.com

Advertisements