• Overload Relays ABB TA110DU130
  • Dải điều chỉnh: 90~130 A
  • Contactor tương thích:
    • A95…A110
    • AF95…AF110
    • TAE95…TAE110

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :

Vo Thi Phuong Nga (Liza.Ms)

 [Cellphone] +84 909 119 181/ +84 909 04 13 11

[Email] nga@lamgiaphu.com

[Yahoo] ngavo2010                      [Skype] nga.lgp

LGP® Trading Co., Ltd

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance)

[Add]  77 Road No.5, Ward 3, Go Vap District, HCMC, Viet Nam.

[Tel]  +84 8 3588 0828                           [Fax]  +84 8 3588 0829

[Webside] http://lamgiaphu.com/         [Email] info@lamgiaphu.com

Advertisements